Remedial Teaching

Remedial teaching

 

Remedial teaching betekent letterlijk herstellend of verbeterend lesgeven. Er wordt uitgegaan van het leerprobleem van de leerling en biedt ondersteuning voor kinderen met een leerachterstand of leerproblemen.  Ook hebben deze kinderen vaak problemen in de sociaal/emotionele ontwikkeling door bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld of faalangst. 

Het doel van remedial teaching is om de leerachterstand van het kind weg te werken of te verkleinen en daarbij uit te leggen waardoor de problemen komen. Door succeservaringen vergroten kinderen hun zelfvertrouwen.