Intakegesprek

 

Na aanmelding van uw kind maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Dit gesprek is bedoeld om kennis te maken en te bespreken op welk vlak uw kind hulp nodig heeft.

Het intakegesprek is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.

 

Didactisch onderzoek

 

Om te kunnen bepalen waar het leerprobleem zit, wordt er eerst een didactisch onderzoek gedaan.

Dit kan bestaan uit het afnemen van een test en een gesprekje met uw kind.

Daarnaast kunnen eventuele gegevens van school ook van toepassing zijn.

 

Opstellen behandelplan

 

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek stellen we een behandelplan op. Hierin staat beschreven wat de beginsituatie van uw kind is, wat de doelstellingen zijn en hoe we deze doelen willen bereiken. 

Op basis van dit behandelplan sluiten we een behandelcontract af. 

 

RT Begeleiding

 

De begeleiding vindt wekelijks plaats in overleg op de school van uw kind of bij u thuis.

Als de begeleiding op school plaats vindt, dan betekent dit dat de ouders zelf moeten afstemmen met de school of dit mogelijk is.

De behandeling duurt 45 minuten.

Voor een goed resultaat is meestal een behandelperiode van 10 weken nodig.

Samen bespreken wat nodig is voor uw kind.

De behandeling kan in overleg ook doorgaan tijdens de schoolvakanties.

 

De school wordt met uw toestemming op de hoogte gebracht van de behandeling.

Voor het beste resultaat wordt de begeleiding zoveel mogelijk afgestemd met de school van uw kind.

Zo ontstaat er geen verwarring over de manier van werken tijdens de begeleiding en op school.

In overleg krijgt uw kind ook huiswerk mee en houden we d.m.v. mail contact met elkaar.

 

Evaluatie

 

Na de afgesproken begeleiding is er een evaluatiegesprek en wordt het resultaat van de begeleiding besproken.

Er kunnen dan ook weer testen worden afgenomen om de vooruitgang te kunnen bepalen.

N.a.v. het evaluatiegesprek wordt er een evaluatieverslag geschreven over de afgelopen periode.

We bekijken samen of we de behandeling vervolgen of kunnen afsluiten.